ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เข้าชม 27 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00น. นางสาวฟารีดา ม่าเหร็มพัฒนาการอำเภอยะรัง และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อสพ. ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง /ผอ.ศปก.อ.ยะรังเป็นประธานการประชุม พร้อม คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอยะรัง และทีมขับเคลื่อนระดับตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอยะรัง

(Visited 27 times, 1 visits today)