จัดสถานที่เพื่อขยายตลาดประชารัฐ

เข้าชม 25 ครั้ง

14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม พัฒนาการอำเภอยะรัง มอบหมายให้นางฟาตีมะห์ กาหลง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตลาดประชารัฐ และนางสาวอุสนี ดือเระ พัฒนากรตำบลยะรัง/เทศบาลตำบลยะรัง ,นางสาวเจ๊ะนูรีดา เว๊าะเลง อสพ. ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยะรัง วัดพื้นที่เพื่อจัดล๊อค จำนวน 40 ล๊อคให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐมาจำหน่ายสินค้า เป็นการขยายตลาดประชารัฐ จำนวน 1 แห่ง ณ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง

(Visited 25 times, 1 visits today)