@ พช.ยางตลาด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เข้าชม 43 ครั้ง

@ พช.ยางตลาด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ประชุมเชิงปฏบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทบทวนบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 รวมทั้งตรวจสอบสถานะกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 43 times, 1 visits today)