บริจาคโหลิต

@สพอ.ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม@ วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. “บริจาคโลหิต” นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอยางสีสุราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นำโดยนางณัฐธิฌา พัฒนชัย พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยทีมงาน จนท.พช. ร่วมบริจาคโลหิตและร่วมทำโรงทาน (ผลไม้) ณ หอประชุมอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 22 times, 1 visits today)