จังหวัดเคลื่อนที่

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) @สพอ.ยางสีสุราช@ วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. นางณัฐธิฌา พัฒนชัย พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกคน นำหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน กลุ่ม OTOP และสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มาจัดแสดงและจำหน่าย ณ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช

 

 

(Visited 35 times, 1 visits today)