พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

@อ.ยางสีสุราช@ วันนี้ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. “พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ และชาวบ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช ร่วมกันจัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอยางสีสุราช เป็นประธานในพิธี และมีการจัดกิจกรรมต่อยอดเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยให้ชาวบ้านนำเงินมาแลกเงินขวัญถุงไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เปรียบเสมือนนำเงินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาให้กำลังใจหมู่บ้านเพื่อให้ต่อสู้กับปัญหาทั้งปวงให้หมดไป ณ ศาลาวัดบ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

(Visited 14 times, 1 visits today)