โครงการสร้างการเรียนรู้ข่าวสารและข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

สพอ.ยางสีสุราช วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นางสาวมะลิวรรณ มะเสนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติการประชุมโครงการรับรู้ข่าวสารและข้อมูลตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2560 โดนมีนายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอยางสีสุราช เป็นประธานเปิดประชุม ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช

(Visited 51 times, 1 visits today)