นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวารินชำราบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี