นายอภิพล พิทักษ์พล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวาปีปทุม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย wapi วันที่ 12 ก.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย wapi วันที่ 12 ก.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [...]