สพอ.หว้านใหญ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวันเพ็ญ ร [...]

อ่านต่อ