พช.หว้านใหญ่นำแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ณ บ้านภู

18 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ โดยนางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมทีมงานนำแกนนำหมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยว บ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 18 -19 มีนาคม 2562 กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิด และกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน สบู่บ้านภู กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และพักค้างโฮมสเตย์ ตอนเย็นกิจกรรมพาแลง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 19 times, 1 visits today)