พช.หว้านใหญ่ ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (การสร้างนักเล่าเรื่องชุมชนหว้านใหญ่)

<<กิจกรรมวันที่สาม>>วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมทีมงานดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่อเที่ยว โดยทีมวิทยากรจากท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ฝึกปฏิบัติการสร้างนักเล่าเรื่องชุมชน การแสดงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมพื้นถิ่น แก่กลุ่มเป้าหมาย แกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และผู้แทนสมาชิกในหมู่บ้าน จำนวน 20 คน ณ บริเวณวัดพระศรีมหาโพธิ์ ที่ว่าการอำเภอเก่า บ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 12 times, 1 visits today)