พช.หว้านใหญ่ ร่วมติดตามและตรวจสอบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ บรรยายสรุป ขั้นตอน กระบวนการจัดเก็บความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่คณะทำงานติดตามและตรวจสอบผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ และลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ สนับสนุน ในพื้นที่หมู่บ้านชะโนด หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 7 times, 1 visits today)