พช.หว้านใหญ่ ดำเนินงานกิจกรรมเวทียกระดับแผนการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (กิจกรรมวันที่สอง)

(กิจกรรมวันที่สอง)12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ นำโดยนางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ ดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1.2 : เวทียกระดับแผนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยทีมงานวิทยากรจากท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดมุกดาหารบรรยายเรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 11 times, 1 visits today)