พช.หว้านใหญ่ดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม

11 มีนาคม 2562 นายปติณัช  นิธิศธานี  นายอำเภอหว้านใหญ่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๑.๒ : เวทียกระดับแผนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมความพร้อมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการนี้ นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี  พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความเข้มแข็งในชุมชน แก่กลุ่มเป้าหมาย แกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 20 คน   ณ  ศูนย์เรียนรู้บ้านหว้านใหญ่  หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 31 times, 1 visits today)