พช.หว้านใหญ่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี  พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ มอบหมายนางสาวกิ่งแก้ว  พรมดี  นักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมหลักส่งเสริมเเละพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมย่อยส่งเสริมช่องทางการตลาด ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอจำนวน 40 ท่าน

(Visited 15 times, 1 visits today)