พช.หว้านใหญ่ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร

7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี  พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ณ  ศาลาชมทิวทัศน์ตลาดชายแดน  บ้านพาลุกา  หมู่ที่ 3 ตำบลชะโนด  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 13 times, 1 visits today)