ประชุมชี้แจงสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการอนุมัติ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 1 โครงการ และประเภทเงินอุดหนุน 2 โครงการ ณ ห้องประชุมอำเภอหว้านใหญ่

(Visited 12 times, 1 visits today)