พช.หว้านใหญ่ ดำเนินงานกิจกรรมเวทียกระดับแผนการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (กิจกรรมวันที่สอง)

(กิจกรรมวันที่สอง)12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.สำนักงานพ [...]

อ่านต่อ