อำเภอหว้านใหญ่ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชกา [...]

อ่านต่อ