@หว้านใหญ่ ร่วมอบรมสาธิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นวัติวิถี

19 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมอบรมสาธิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นวัติวิถี กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ  หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านพาลุกา บ้านชะโนด บ้านสองคอน ณ หอประชุมอำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 22 times, 1 visits today)