ติดตามโครงการ OTOP นวัตวิถีบ้านพาลุกา

26 ก.ค.61 เวลา 09.30 น. คณะศพช.อุบลราชธานี ติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านพาลุกา ในการนี้นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมทีมงานสพอ.หว้านใหญ่ และผู้นำแกนนำหมู่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ อนุสรณ์สถานบ้านท่านหนูฮัก บ้านพาลุกา ม.3 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

(Visited 138 times, 1 visits today)