พช.หว้านใหญ่ร่วมประชุมชี้แจงตามโครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สานพลังประชารัฐ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. จนท.สทบ.สาขา 8 พร้อมด้ว [...]

อ่านต่อ

อำเภอหว้านใหญ่เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด ปี 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต. เอกวั [...]

อ่านต่อ