ร่วมประชุมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด

27 มี.ค.2561 เวลา 10.00 น. นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมประชุมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดและการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ศป.ปส.อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ณ ที่ห้องประชุมอำเภอหว้านใหญ่ ชั้น 2 อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 16 times, 1 visits today)