ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตำบลหว้านใหญ่ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการฯ ณ วัดมโนศิลา บ้านหนองผือ ม.6 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

(Visited 97 times, 1 visits today)