กิจกรรมเนื่องในวาระครอบรอบ 111 ปี ฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 111 ปี ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการที่อำเภอหว้านใหญ่ ณ ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่หลังเก่า วัดพระศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 208 times, 1 visits today)