อำเภอวังยาง อบรมสารสนเทศชุมชน ปี 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจันทวรรณ  อินทรไชยา พัฒนาการอำเภอวังยาง และ นางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

(Visited 44 times, 1 visits today)