นายพจศกร ศรีหาบัติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังสะพุง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย wangsaphung วันที่ 24 พ.ค. 2561

เล่าข่าวชาววัง : สพอ.วังสะพุง ร่วมเปิดโครงการค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มทักษะการเรียนรู้ มุ่งสู่ประสบการณ์นักศึกษา กศน. อำเภอวังสะพุง