รายงาน BPM ปี 2561

รายงาน BPM ปี 2561

1. โครงการประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล

แบบสรุปประเมินผลประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล อ.แว้ง

2. โครงการทบทวน Mindset

แบบสรุปประเมินผล way of life อ.แว้ง

 

3. รายงาน BPM โครงการ C

 

4. รายงาน BPM โครงการ D

 

5. รายงาน  BPM โครงการ E

(Visited 104 times, 1 visits today)