สพจ.พิจิตรขับเคลื่อนงาน IT

@เมืองชาละวัน : พัฒนาการจังหวัดหนุนงาน IT และงานประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร👍👍
🌟🌟วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเว็บไซต์..ดี ประชาสัมพันธ์..เด่น เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และงานด้าน IT ของสำนักงานพัฒนา  ชุมชนจังหวัดพิจิตร👏👏ชุมชนอำเภอ/จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 8 times, 1 visits today)