โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภออุทัย

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภออุทัย จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านทุ่งชายเคือง ม.5 ต.อุทัย

บ้านตลาด ม.2 สามบัณฑิต

บ้านข่อยโทน ม.4 ต.เสนา

บ้านวัดตะโก ม.2 ต.บ้านหีบ

บ้านไผ่สองกอ ม.12 ต.บ้านหีบ

(Visited 20 times, 1 visits today)