ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามส่งเสริมการดำเนินงานสวนวันชัย – นิตยา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไม้ซุง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล

31 มกราคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย [...]

ร่วมรับฟังการประชุม Video Conference ในการซักซ้อมความเข้าใจมาตราการลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเบิกจ่ายเงินจากคลังจังหวัด และข้อเสนอแนะของคณะกรรมธิการการสังคม สภาผู้แทนราษฏร

30 มกราคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย [...]

ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำน้ำยาทำความสะอาดจากน้ำหมักเปลือกสับปะรดและต่อยอดการตลาด ณ สวนลุงชาญ ม.5 ต.หนองไม้ซุง

วันที่ 25 มกราคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภ [...]

ร่วมประชุมเตรียมวางแผนการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จากการสนับสนุนงบประมาณของ กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บ้านสวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.หนองไม้ซุง

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภ [...]