กิจกรรมพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 6 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย ได้จัดงานวันเด็ก 11 มกราคม โดยใช้เงิน จากผลกำไร ของกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 11 มกราคม 2563 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ หมู่ที่ [...]