กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการทำหมูทุบและแชมพูประคำดีควาย ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านโรงใน หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัย

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภ [...]