กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นของนางชูศรี ตรีนะภา จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอ [...]

เตรียมการดำเนินงานโครงการขยายผลอันนื่องมาจากพระราชดำริ และพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านสวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.หนองไม้ซุง

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอ [...]

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะประโยชน์ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และรับมอบสิ่งของบริจาคกาชาด โดยนายประพันธ์ ตรีบุบผา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลเสนา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการ [...]

ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลข้าวเม่า

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการ [...]

ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลโพสาวหาญ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้บง พัฒนาการ [...]