เตรียมการดำเนินงานโครงการขยายผลอันนื่องมาจากพระราชดำริ และพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านสวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.หนองไม้ซุง

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย พร้อมด้วยนายกฤษฎาพงศ์ บัวขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และแกนนำ/ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง เตรียมการดำเนินงานโครงการขยายผลอันนื่องมาจากพระราชดำริ และพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านสวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.หนองไม้ซุง

(Visited 2 times, 1 visits today)