ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นของนางชูศรี ตรีนะภา จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย พร้อมด้วยนายกฤษฎาพงศ์ บัวขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นของนางชูศรี ตรีนะภา จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย มาเป็นกำลังใจในการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.เสนา

(Visited 1 times, 1 visits today)