รับมอบสิ่งของบริจาคกาชาดจากเครือข่าย กทบ. และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออุทัย รับมอบสิ่งของบริจาคกาชาดจากเครือข่าย กทบ. และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย

(Visited 3 times, 1 visits today)