ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะประโยชน์ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และรับมอบสิ่งของบริจาคกาชาด โดยนายประพันธ์ ตรีบุบผา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลเสนา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย มอบหมายนายกฤษฎาพงศ์ บัวขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะประโยชน์ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และรับมอบสิ่งของบริจาคกาชาด โดยนายประพันธ์ ตรีบุบผา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลเสนา

(Visited 3 times, 1 visits today)