รับมอบสิ่งของบริจาคกาชาดจากเครือข่าย otop ผู้นำ อช.และกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย และนางโศภิฏฐา จันทร์ประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับมอบสิ่งของบริจาคกาชาดจากเครือข่าย otop ผู้นำ อช.และกองทุนหมู่บ้าน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย

(Visited 3 times, 1 visits today)