ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลข้าวเม่า

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย พร้อมด้วยนางโศภิฏฐา จันทร์ประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงานดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลข้าวเม่า

(Visited 2 times, 1 visits today)