ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กับคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลธนู

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย มอบหมายนางสาวรุ่งนภา ช่วยพิมาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กับคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลธนู ณ ที่ทำการคณะทำงานฯ

(Visited 2 times, 1 visits today)