ติดตามส่งเสริมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หมู่ที่ 4 ตำบลเสนา

17 ตุลาคม 2562 นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามส่งเสริมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หมู่ที่ 4 ตำบลเสนา

(Visited 4 times, 1 visits today)