นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออุทัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย uthai วันที่ 11 ธ.ค. 2562

ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ที่อยู่อาศัย บ้านนางชมภู เมฆฉาย ม.4 ต.หนองน้ำส้ม

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเ [...]