นายศุภชัย สุพรรณทอง

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออุทัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย uthai วันที่ 10 เม.ย. 2562

ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย และนายกกิ่งกาชาดอำเภออุทัย ณ หอประชุม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายศุภชัย สุพรรณทอง นักวิชาการพัฒ [...]