นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออุทัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย uthai วันที่ 09 มี.ค. 2563

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นของนางชูศรี ตรีนะภา จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย uthai วันที่ 09 มี.ค. 2563

เตรียมการดำเนินงานโครงการขยายผลอันนื่องมาจากพระราชดำริ และพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านสวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.หนองไม้ซุง

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย uthai วันที่ 09 มี.ค. 2563

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นของนางชูศรี ตรีนะภา จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอ [...]