แนวทางการจัดทำ รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) และ รายงานการพัฒนาตำบล (Tambon Development Report : TDR)

เข้าชม 16 ครั้ง

1.เอกสารแนวทางการจัดทำข้อมูล-VDR-TDR

(Visited 16 times, 1 visits today)