โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 22 ครั้ง

วันนี้ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งใหญ่ มอบหมาย นายสมชาย บุญสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางกิ้มตั้น ศรีชาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสำนักสงฆ์ถ้ำเพดาน บ้านถ้ำเพดาน หมู่ที่ 7 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อติดตาม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน และสาธิตการทำปอบคอน

(Visited 22 times, 1 visits today)