การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุ่งใหญ่

เข้าชม 23 ครั้ง

วันนี้ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งใหญ่ โดยนางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอทุ่งใหญ่ สนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๗๑ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 23 times, 1 visits today)