ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ของดีเมืองสุไหอุเป

สตูล อำเภอทุ่งหว้า วันที่ 13 ก.พ.61 นายสำราญ สีนา พัฒนาการอำเภอทุ่งหว้าและจนท.พช.เข้าร่วมงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ของดีเมืองสุไหอุเป ณ บ้านท่าเรือ ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

(Visited 28 times, 1 visits today)