@สตูล: อำเภอทุ่งหว้า @วันที่ 19 กันยายน 2560 พัฒนาการอำเภอทุ่งหว้าและเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ

สตูล. อำเภอทุ่งหว้า วันที่ 19 กันยายน. 2560 นายสำราญ สีนา พัฒนาการอำเภอทุ่งหว้า และนางสาวณัฐนันท์ แก้วทอง พัฒนากรประจำตำบลป่าแก่บ่อหิน ร่วมดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน และคณะการพัฒนาสตรีตำบลป่าแก่บ่อหิน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าแก่บ่อหิน ต.ป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า

(Visited 14 times, 1 visits today)