นายสำราญ สีนา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทุ่งหว้าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหว้า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungwa วันที่ 30 ก.ค. 2562

โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและการ [...]